ἐλῶσι

ἐλῶσι
ἐλαύνω
drive
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἐλαύνω
drive
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἐλαύνω
drive
pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἐλαύνω
drive
pres subj act 3rd pl (attic epic ionic)
ἐλαύνω
drive
pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ἕλωσι — αἱρέω take with the hand aor subj act 3rd pl αἱρέω take with the hand aor subj act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἕλωσ' — ἕλωσι , αἱρέω take with the hand aor subj act 3rd pl ἕλωσι , αἱρέω take with the hand aor subj act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σύλλογος — ο, ΝΜΑ νεοελλ. 1. οργανωμένη ομάδα ανθρώπων με κοινούς στόχους (α. «σύλλογος εκπαιδευτικών» β. «εξωραϊστικός σύλλογος» γ. «εμπορικός σύλλογος») 2. φρ. «σύλλογος τών καθηγητών [ή τών δασκάλων]» το σύνολο τών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ένα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”